Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Badanie fazy II oceniające bezpieczeństwo i skuteczność leczenia glofitamabem w skojarzeniu z rytuksymabem (R) oraz cyklofosfamidem, doksorubicyną, winkrystyną i prednizonem (CHOP) wcześniej nieleczonego chłoniaka rozlanego z dużych komórek B u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka na podstawie oznaczenia krążącego DNA nowotworowego (ctDNA)

Jednostka chorobowa: Chłoniak rozlany z dużych komórek B
Wiek: od 18 lat do 99 lat

To wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy II będzie oceniać bezpieczeństwo, skuteczność i farmakokinetykę glofitamabu w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną, winkrystyną i prednizonem (R-CHOP) u osób z chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL) wysokiego ryzyka z krążącym DNA guza (ctDNA), jako pierwszej linii leczenia.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

GO43075

Sponsor badania

Hoffmann-La Roche

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

GO43075

Sponsor badania

Hoffmann-La Roche

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań