14 kwietnia 2023 r. weszły w życie zapisy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi.  Nowa ustawa wprowadza szereg zmian z punktu widzenia pacjentów uczestników badań klinicznych.

Ustawa wprowadza Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych – to państwowy fundusz celowy utworzony w celu wypłacania świadczeń kompensacyjnych w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz śmierci uczestnika badania klinicznego w wyniku udziału w tym badaniu.

Zgodnie z ustawą powołana zostanie Naczelna Komisja Bioetyczna do spraw Badań Klinicznych (NKB),która rozpocznie swoją pracę 1 lipca 2023 r.