Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania anifrolumabu u dorosłych pacjentów z czynnym rozplemowym toczniowym zapaleniem nerek

Jednostka chorobowa: rozplemowe toczniowe zapalenie nerek
Wiek: od 18 lat do 70 lat

Jest to wieloośrodkowe, wielonarodowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy 3 mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa anifrolumabu w porównaniu z placebo dodanym do leczenia standardowego (składającego się z mykofenolanu mofetylu i glikokortykoidów) u dorosłych z aktywnym proliferacyjnym toczniowym zapaleniem nerek klasy III lub klasy IV (oba z lub bez współistniejącej klasy V). Całkowity czas trwania badania może wynosić do około 116 tygodni, wliczając w to badania przesiewowe i obserwacyjne. Około 360 uczestników zostanie zrandomizowanych w stosunku 1:1 do otrzymywania anifrolumabu lub odpowiedniego placebo przez cały okres leczenia.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

D3466C00001

Sponsor badania

AstraZeneca

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Tel. do koordynatora badania

618310119

Adres wykonywania badania

Oddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147 61-545 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

D3466C00001

Sponsor badania

AstraZeneca

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Tel. do koordynatora badania

618310119

Adres wykonywania badania

Oddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147 61-545 Poznań