Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe, podwójnie ślepe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie III fazy wziewnego agonisty receptora β2-adrenergicznego Salbutamolu w przemijającym przyspieszeniu oddechu noworodka

Jednostka chorobowa: Niewydolność oddechowa
Wiek: do 1 lat

Badanie kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania salbutamolu w leczeniu noworodków w wieku ciążowym od 32 do 42 tygodni z przemijającą przyspieszoną  dusznością noworodka (TTN). Do badania kwalifikowane są noworodki do 24 godzin po urodzeniu.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

REFSAL

Sponsor badania

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Tomasz Szczapa

Tel. do koordynatora badania

kontakt do koordynatora (61) 8547552

Adres wykonywania badania

Oddział Neonatologiczny II, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Polna 33 60-535 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

REFSAL

Sponsor badania

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Tomasz Szczapa

Tel. do koordynatora badania

kontakt do koordynatora (61) 8547552

Adres wykonywania badania

Oddział Neonatologiczny II, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Polna 33 60-535 Poznań