Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe, podwójnie ślepe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie III fazy wziewnego agonisty receptora β2-adrenergicznego Salbutamolu w przemijającym przyspieszeniu oddechu noworodka

Jednostka chorobowa: Nadciśnienie płucne noworodków
Wiek: do 1 lat

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

REFSAL

Sponsor badania

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Neonatologiczny II, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Polna 33 60-535 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

REFSAL

Sponsor badania

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Neonatologiczny II, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Polna 33 60-535 Poznań