Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy II prowadzone jako próba mająca na celu potwierdzenie koncepcji stosowania, ocenę bezpieczeństwa, tolerancji, farmakokinetyki i farmakodynamiki preparatu HM15912 u dorosłych chorych na zespół krótkiego jelita z niewydolnością jelit (SBS-IF) (badanie DOLPHINS-2)

Jednostka chorobowa: Zespół krótkiego jelita z niewydolnością jelit
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Jest to randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie typu proof-of-concept (PoC), fazy 2, mające na celu ocenę bezpieczeństwa, farmakokinetyki i PD podawania SC HM15912 dorosłym pacjentom z niewydolnością jelit związaną z SBS (SBS -JEŚLI).

Badanie składa się z okresu badań przesiewowych, okresu wstępnego, 6-miesięcznego okresu leczenia podstawowego, 7-miesięcznego okresu leczenia przedłużającego i okresu obserwacji bezpieczeństwa.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

HM-GLP2-201

Sponsor badania

Hanmi Pharmaceutical Company Limited

Główny badacz

Dr n. med. Konrad Matysiak

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Gastroenterologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18 60-780 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

HM-GLP2-201

Sponsor badania

Hanmi Pharmaceutical Company Limited

Główny badacz

Dr n. med. Konrad Matysiak

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Gastroenterologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18 60-780 Poznań