Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe badanie kliniczne 3 fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją, mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania belzutifanu (MK-6482) w skojarzeniu z pembrolizumabem (MK-3475) w porównaniu do placebo w skojarzeniu z pembrolizumabem w leczeniu adjuwantowym chorych na raka nerkowokomórkowego typu jasnokomórkowego (ccRCC) po nefrektomii (MK-6482-022)

Jednostka chorobowa: rak nerkowokomórkowy - typu jasnokomórkowego
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Celem tego badania jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa doustnego belzutifanu (MK-6482) plus dożylnego (IV) pembrolizumabu (MK-3475) w porównaniu z placebo plus pembrolizumabem, w leczeniu uzupełniającym raka jasnokomórkowego nerki (ccRCC) po nefrektomii.

Główną hipotezą badania jest to, że belzutifan plus pembrolizumab jest lepszy od placebo plus pembrolizumab pod względem przeżycia wolnego od choroby (DFS).

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

MK-6482-022

Sponsor badania

Merck Sharp & Dohme LLC

Główny badacz

Dr n. med. Piotr Tomczak

Tel. do koordynatora badania

611019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

MK-6482-022

Sponsor badania

Merck Sharp & Dohme LLC

Główny badacz

Dr n. med. Piotr Tomczak

Tel. do koordynatora badania

611019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań