Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania deukrawacytynibu u uczestników z aktywnym toczniem rumieniowatym układowym (TRU) (POETYK SLE-2)

Jednostka chorobowa: tocznień rumieniowaty układowy
Wiek: od 18 lat do 75 lat

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

IM011247

Sponsor badania

Bristol Myers Squibb International Corporation (BMS)

Główny badacz

Tel. do koordynatora badania

Adres wykonywania badania

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

IM011247

Sponsor badania

Bristol Myers Squibb International Corporation (BMS)

Główny badacz

Tel. do koordynatora badania

Adres wykonywania badania