Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające wpływ allopurynolu na ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z wysokim i bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, z uwzględnieniem obecności zespołu Long-COVID

Jednostka chorobowa: zaburzenia sercowo-naczyniowe
Wiek: od 40 lat do 70 lat

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

2022/ABM/01/00027

Sponsor badania

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Główny badacz

Tel. do koordynatora badania

Adres wykonywania badania

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

2022/ABM/01/00027

Sponsor badania

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Główny badacz

Tel. do koordynatora badania

Adres wykonywania badania