Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie, oceniające skuteczność powtarzalnych wlewów levosimendanu u chorych z ciężką niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutowej lewej komory o skróconej nazwie LEIA-HF (ang. Levosimendan In Ambulatory Heart Failure Patients)

Jednostka chorobowa: Niewydolność serca
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

00909.043

Sponsor badania

UM w Białymstoku

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

00909.043

Sponsor badania

UM w Białymstoku

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań