Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane, otwarte badanie 3 fazy, porównujące skuteczność i bezpieczeństwo stosowania nawitoklaksu w skojarzeniu z ruksolitynibem z obecnym standardem leczenia u pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie mielofibrozą (TRANSFORM-2)

Jednostka chorobowa: Mielofibroza
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Mielofibroza (MF) to rzadki nowotwór krwi, charakteryzujący się bliznowaceniem szpiku kostnego (gąbczastej tkanki wewnątrz kości) i powiększeniem śledziony. Celem tego badania jest ocena bezpieczeństwa i zmiany objętości śledziony, gdy navitoclax jest podawany w skojarzeniu z ruksolitynibem, w porównaniu z najlepszą dostępną terapią, u dorosłych uczestników z MF.

Navitoclax jest badanym lekiem (jeszcze niezatwierdzonym) opracowywanym do leczenia MF. Uczestnicy tego badania zostaną losowo wybrani (jak wybieranie liczb z kapelusza) do 1 z 2 ramion leczenia. Ani uczestnicy, ani lekarz prowadzący badanie nie będą mogli wybrać ramienia leczenia, do którego trafią uczestnicy. W ramieniu A uczestnicy będą otrzymywać navitoclax w skojarzeniu z ruksolitynibem. W ramieniu B uczestnicy otrzymają najlepszą dostępną terapię (BAT) dla MF. Do badania zostaną włączeni dorośli uczestnicy z rozpoznaniem MF, u których nastąpił nawrót lub nie nastąpiła poprawa po wcześniejszym leczeniu. Do badania zostanie włączonych około 330 uczestników w około 210 ośrodkach na całym świecie.

W ramieniu A uczestnicy będą otrzymywać navitoclax w tabletkach doustnie raz dziennie z ruksolitynibem w tabletkach doustnie dwa razy dziennie. W ramieniu B uczestnicy otrzymają BAT dostępny dla badacza. Uczestnicy będą otrzymywać badany lek do czasu, gdy nie odniosą żadnych korzyści (określonych przez badacza), uczestnicy nie będą tolerować badanych leków lub uczestnicy wycofają zgodę. Przybliżony czas trwania leczenia wynosi około 3 lat.

Uczestnicy badania mogą być bardziej obciążeni leczeniem w porównaniu ze standardową opieką. W trakcie badania uczestnicy będą odbywać regularne wizyty w szpitalu lub klinice. Efekt leczenia będzie sprawdzany poprzez ocenę medyczną, badania krwi i szpiku kostnego, sprawdzanie skutków ubocznych i wypełnianie kwestionariuszy.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

M20-178

Sponsor badania

AbbVie

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

M20-178

Sponsor badania

AbbVie

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań