Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą otwartej próby, porównujące podskórne podawanie skojarzenia niwolumabu i relatlimabu w ustalonej dawce z dożylnym podawaniem skojarzenia niwolumabu i relatlimabu w ustalonej dawce u uczestników z wcześniej nieleczonym przerzutowym lub nieresekcyjnym czerniakiem

Jednostka chorobowa: Czerniak
Wiek: od 12 lat do 99 lat

Celem tego badania jest wykazanie, że poziom ekspozycji na badany lek niwolumabu + relatlimabu FDC podawanego podskórnie (SC) nie jest gorszy niż niwolumabu + relatlimabu FDC podawanego dożylnie (IV) u uczestników z wcześniej nieleczonym przerzutowym lub nieresekcyjnym czerniakiem.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

CA224-127

Sponsor badania

Bristol-Myers Squibb

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz

Tel. do koordynatora badania

618547987

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18, 60-780 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

CA224-127

Sponsor badania

Bristol-Myers Squibb

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz

Tel. do koordynatora badania

618547987

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18, 60-780 Poznań