Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane badanie fazy 3 z podwójnie ślepą próbą, oceniające pembrolizumab w porównaniu z placebo w skojarzeniu z paklitakselem oraz z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu w leczeniu platynoopornego nawrotowego raka jajnika (KEYNOTE-B96 / ENGOT-ov65)

Jednostka chorobowa: Rak jajnika
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Celem pierwszorzędowym jest porównanie pembrolizumabu z paklitakselem z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu z placebo z paklitakselem z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu pod względem przeżycia wolnego od progresji (PFS) według kryteriów oceny odpowiedzi w guzach litych (RECIST) 1.1 ocenionych przez badacza. Hipotezy są następujące:
– pembrolizumab z paklitakselem z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu jest lepszy od placebo z paklitakselem z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu, w odniesieniu do przeżycia wolnego od progresji (PFS) według RECIST 1.1, zgodnie z oceną przeprowadzoną przez badacza dla uczestników z guzami z dodatnim wynikiem w zakresie ligandu programowanej śmierci komórki 1 (PD-L1) (Combined Positive Score [CPS] ≥1) oraz, że

-pembrolizumab w skojarzeniu z paklitakselem z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu jest skuteczniejszy niż placebo w skojarzeniu z paklitakselem z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu, w odniesieniu do PFS zgodnie z RECIST 1.1, zgodnie z oceną przeprowadzoną przez badacza dla wszystkich uczestników.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

MK-3475-B96

Sponsor badania

Merck Sharp & Dohme LLC

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Radosław Mądry

Tel. do koordynatora badania

618549049

Adres wykonywania badania

Oddział Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

MK-3475-B96

Sponsor badania

Merck Sharp & Dohme LLC

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Radosław Mądry

Tel. do koordynatora badania

618549049

Adres wykonywania badania

Oddział Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań