Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane badanie fazy 3 porównujące schemat leczenia Bortezomib, Lenalidomid i Deksametazon (VRd), po którym następuje terapia Ciltacabtagene Autoleucel, limfocytami T z chimerycznym receptorem antygenowym (CAR-T), ze schematem leczenia Bortezomib, Lenalidomid i Deksametazon (VRd) i leczeniem podtrzymującym Lenalidomid i Deksametazon (Rd), u pacjentów z nowo zdiagnozowanym szpiczakiem plazmocytowym, u których przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych nie jest planowane w ramach pierwszego schematu leczenia

Jednostka chorobowa: Szpiczak Mnogi
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Celem tego badania jest porównanie skuteczności indukcji bortezomibu, lenalidomidu i deksametazonu (VRd), a następnie pojedynczego podania autoleucelu (cilta-cel) w porównaniu z indukcją VRd, a następnie lenalidomidem i deksametazonem (Rd) u nowo zdiagnozowanych uczestników szpiczaka mnogiego, u których ASCT nie jest planowane jako początkowe leczenie pod względem przeżycia wolnego od progresji (PFS).

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

68284528MMY3004

Sponsor badania

Janssen Badania i rozwój, LLC

Główny badacz

Dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 1019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

68284528MMY3004

Sponsor badania

Janssen Badania i rozwój, LLC

Główny badacz

Dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 1019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań