Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

MAGNETISMM-7 RANDOMIZOWANE, DWURAMIENNE BADANIE FAZY III OCENIAJĄCE STOSOWANIE ELRANATAMABU (PF-06863135) W PORÓWNANIU Z LENALIDOMIDEM U PACJENTÓW Z NOWO ROZPOZNANYM SZPICZAKIEM MNOGIM, U KTÓRYCH STWIERDZONO MINIMALNĄ CHOROBĘ RESZTKOWĄ PO AUTOLOGICZNYM PRZESZCZEPIE KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Jednostka chorobowa: Szpiczak Mnogi
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Celem tego badania jest ocena, czy monoterapia elranatamabem może przynieść korzyści kliniczne w porównaniu z monoterapią lenalidomidem (kontrola) u uczestników z nowo zdiagnozowanym szpiczakiem mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych. W części 1 i części 2 badania uczestnicy otrzymają elranatamab (ramię A i C) w postaci zastrzyku podskórnego w klinice prowadzącej badanie lub lenalidomid doustnie raz dziennie w domu (ramię B). Udział w badaniu potrwa około pięciu lat.

Elranatamab jest przeciwciałem bispecyficznym: wiązanie elranatamabu z komórkami T z ekspresją CD3 i komórkami szpiczaka mnogiego z ekspresją BCMA powoduje ukierunkowaną cytotoksyczność, w której pośredniczą komórki T.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

C1071007

Sponsor badania

Pfizer

Główny badacz

Dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

C1071007

Sponsor badania

Pfizer

Główny badacz

Dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań