Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Badanie 3 fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania apitegromabu (SKR-015) u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni o późniejszym początku, otrzymujących terapię podstawową nusinarsenem lub risdiplamem.

Jednostka chorobowa: Rdzeniowy zanik mięśni
Wiek: od 2 lat do 21 lat

To badanie fazy 3 (badanie SRK-015-003) jest prowadzone u pacjentów w wieku ≥ 2 lat w momencie badania przesiewowego, u których wcześniej zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni (SMA) o późniejszym początku (tj. SMA typu 2 i typu 3) i którzy otrzymują zatwierdzoną terapię regulującą przeżycie neuronów ruchowych (SMN) (tj. nusinersen lub risdiplam) w celu potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa apitegromabu jako terapii uzupełniającej do nusinersenu i oceny skuteczności i bezpieczeństwa apitegromabu jako terapii wspomagającej risdiplam.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

SRK-015-003

Sponsor badania

Scholar Rock, Inc

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

SRK-015-003

Sponsor badania

Scholar Rock, Inc

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań