Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Badanie fazy Ia/IB z eskalacją i podtrzymaniem dawki, mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania, farmakokinetyki i działania GDC-6036 w monoterapii oraz w skojarzeniu z innymi terapiami przeciwnowotworowymi u pacjentów z zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi i mutacją KRAS G12C

Jednostka chorobowa: Niedrobnokomórkowy rak płuc, rak jelita grubego, zaawansowane guzy lite
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Jest to badanie fazy I eskalacji i podtrzymania dawki, które oceni bezpieczeństwo, farmakokinetykę (PK) i wstępną aktywność GDC-6036 u pacjentów z zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi z mutacją KRAS G12C.

 

 

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

GO42144

Sponsor badania

Genentech, Inc

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Jacek Mackiewicz

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 8547987

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, u. Grunwaldzka 16/18 60-780 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

GO42144

Sponsor badania

Genentech, Inc

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Jacek Mackiewicz

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 8547987

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, u. Grunwaldzka 16/18 60-780 Poznań