Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Badanie 1 fazy nad bezpieczeństwem i farmakokinetyką trametinibu, gilteritinibu lub ewerolimusu z deksametazonem u chorych na nawrotową lub oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną B komórkową

Jednostka chorobowa: ostra białaczka limfoblastyczna
Wiek: bez ograniczeń

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

IHT-001

Sponsor badania

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Główny badacz

Tel. do koordynatora badania

Adres wykonywania badania

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

IHT-001

Sponsor badania

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Główny badacz

Tel. do koordynatora badania

Adres wykonywania badania