Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Obszary terapeutyczne

Rak kory nadnerczy

Opis schorzenia

Rak kory nadnerczy to nowotwór, który tworzy się w zewnętrznej warstwie (korze) nadnerczy. Kora nadnerczy wytwarza hormony – w tym kortyzol, testosteron, aldosteron i estrogen. Hormony te kontrolują cechy męskie i żeńskie oraz funkcje organizmu, takie jak ciśnienie krwi i reakcja na stres. Istnieją dwa rodzaje raka kory nadnerczy (ACC)
 • Funkcjonujący guz ACC: powoduje, że nadnercza wytwarzają więcej hormonów niż normalnie.
 • Niedziałający guz ACC: nie wpływa na produkcję hormonów.
Rak kory nadnerczy występuje bardzo rzadko. Lekarze diagnozują tylko około jednego przypadku na milion osób rocznie. ACC dotyka więcej kobiet niż mężczyzn. Osoby z pewnymi dziedzicznymi schorzeniami genetycznymi mają większe ryzyko zachorowania na raka nadnerczy. W około 50% przypadków raka kory nadnerczy choroba przebiega rodzinnie. Warunki genetyczne zwiększające ryzyko ACC obejmują:
 • Zespół Beckwitha-Wiedemanna,
 • Kompleks Carneya,
 • Rodzinna polipowatość gruczolakowata (FAP),
 • Zespół Li-Fraumeniego,
 • Zespół Lyncha,
 • Wielokrotna neoplazja wewnątrzwydzielnicza (MEN1),
 • Neurofibromatoza typu 1 (NF1),
 • Zespół von Hippel-Lindau (VHL).

Objawy/dolegliwości

W zależności od przyczyny, objawy raka kory nadnerczy mogą obejmować:
 • ból brzucha,
 • powiększenie piersi u chłopców lub mężczyzn (ginekomastia),
 • czesne dojrzewanie płciowe u chłopców lub dziewcząt,
 • wzrost nadmiernego owłosienia twarzy lub ciała u kobiet,
 • wysokie ciśnienie krwi,
 • wysoki poziom cukru we krwi,
 • przyrost masy twarzy, szyi i tułowia (ale nie rąk i nóg).

Badania w zakresie obszaru

Badanie to jest krajowym, wieloośrodkowym, interwencyjnym badaniem klinicznym II fazy dotyczącym stosowania pembrolizumabu w zaawansowanym raku kory nadnerczy, z potwierdzoną progresją w ciągu 6 miesięcy, po chemioterapii EDP lub EDP-M (etopozyd, doksorubicyna, cisplatyna – mitotan). Rak kory nadnerczy jest bardzo rzadką jednostką o złym rokowaniu i ograniczonych możliwościach terapeutycznych. Jedynie radykalne leczenie chirurgiczne wczesnych stadiów […]
Aktywne
Rak kory nadnerczy
Kod badania: PEMBR-01