Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Obszary terapeutyczne

Rak głowy i szyi

Opis schorzenia

Nowotwory głowy, szyi oraz ucha ujmuje się jako jedną grupę ze względu na podobieństwo diagnostyczne i terapeutyczne nowotworów wchodzących w jej skład. Zwyczajowo zalicza się do niej raki górnej części układu pokarmowego i oddechowego:
 • rak jamy ustnej,
 • rak języka,
 • rak wargi,
 • rak gardła,
 • rak krtani (najczęstszy w tej grupie),
 • rak jamy nosowej,
 • rak zatok obocznych nosa,
 • rak ślinianki,
 • nowotwory ucha.
W obrębie głowy i szyi występują również nowotwory układu chłonnego, mięsaki, a także swoiste dla tej lokalizacji np. nerwiak węchowy czy szkliwiak. Guzy mózgu nie są zaliczane do tej grup, należą do kategorii nowotworów centralnego układu nerwowego. Nowotwory regionu głowy i szyi stanowią ponad 5% wszystkich zarejestrowanych w naszym kraju nowotworów złośliwych. 90% przypadków nowotworów głowy i szyi stanowią raki płaskonabłonkowe, rzadziej występują raki gruczołowe. Do czynników zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwór regionu głowy, szyi oraz ucha należą:
 • narażenia na tytoń,
 • nadużywanie alkoholu,
 • ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe (UV),
 • zakażenia wirusowe
 • czynniki środowiskowe,
 • brak witamin, owoców i warzyw,
 • przewlekłe drażnienie (np. źle dopasowana proteza zębowa).

Objawy/dolegliwości

 • jama ustna:
  • owrzodzenie,
  • naciek,
  • dolegliwości bólowe przy jedzeniu,
  • ograniczenie ruchomości języka,
 • warga:
  • stwardnienie,
  • owrzodzenie,
 • dziąsło:
  • owrzodziały naciek,
 • język:
  • owrzodzenie,
  • naciek,
  • unieruchomienie,
 • policzek i ślinianki:
  • objaw leukoplakii
  • owrzodzenie
 • szczęka i żuchwa:
  • zniekształcenie twarzy,
  • zaburzenia widzenia,
  • objawy neurologiczne,
  • zaburzenia drożności przewodów nosowych,
  • bóle,
 • krtań:
  • chrypka,
  • ból,
  • trudności w przełykaniu,
  • duszność,
 • rak gardła:
  • bóle przy przełykaniu,
  • uczucie obecności ciała stałego,
  • owrzodzenie,
  • naciek,
  • krwawienia,
  • guzek na szyi,
 • ucho:
  • silny ból ucha,
  • krwisty wyciek,
  • niedosłuch przewodzeniowy,
  • odbiorcze upośledzenie słuchu,
  • zaburzenia równowagi,
  • podrażnienie,
  • niedowład,
  • niekiedy porażenie nerwu twarzowego.

Badania w zakresie obszaru

Głównym celem tego badania jest porównanie zmiany wielkości guza zgodnie z kryteriami oceny odpowiedzi w guzach litych w wersji 1.1 (RECIST v1.1) u pacjentów z SCCHN z nawrotem lub przerzutami leczonych setanaksybem i pembrolizumabem w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo i pembrolizumab.
Aktywne
Rak płaskonabłonkowy głowy i szyi
Kod badania: GSN000400