Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Obszary terapeutyczne

Rak dróg żółciowych

Opis schorzenia

Rak dróg żółciowych należy do źle rokujących nowotworów przewodu pokarmowego. Najczęstszym pierwotnym nowotworem dróg żółciowych jest rak pęcherzyka żółciowego. Najczęstszym typem histologicznym nowotworów złośliwych dróg żółciowych jest gruczolakorak. Głównym czynnikiem powstawania raka dróg żółciowych jest przewlekłe zapalenie dróg żółciowych. U 90% pacjentów z rakiem pęcherzyka żółciowego stwierdza się kamicę pęcherzykową. Do najważniejszych czynników etiologicznych choroby, odgrywających rolę w patogenezie raka dróg żółciowych zaliczyć można:
 • kamicę pęcherzyka żółciowego,
 • przewlekłe zapalenie,
 • polipy pęcherzyka żółciowego,
 • otyłość,
 • toksyczne czynniki egzogenne,
 • czynniki genetyczne.

Objawy/dolegliwości

Rak dróg żółciowych rozwija się najczęściej bezobjawowo, a symptomy choroby, gdy występują, są mało charakterystyczne i niespecyficzne. Najczęstszym objawem raka pęcherzyka żółciowego jest żółtaczka cholestatyczna, której często towarzyszy świąd skóry. Wystąpienie żółtaczki (jako objawu nowotworu dróg żółciowych) świadczy najczęściej o znacznym zaawansowaniu choroby. Faza objawowa zaawansowanego raka dróg żółciowych objawia się zazwyczaj poprzez:
 • silny ból w prawym nadbrzuszu,
 • nudności i wymioty,
 • żółtaczkę mechaniczną,
 • utratę masy ciała,
 • wyczuwalny opór  w prawym podżebrzu,
 • anemię,
 • osłabienie i utratę łaknienia,
 • świąd skóry,
 • wodobrzusze,
 • duszność,
 • bóle kostne.

Badania w zakresie obszaru

Jest to otwarte, międzynarodowe, równoległe, 2-ramienne, randomizowane badanie fazy 3 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania futibatynibu w porównaniu z chemioterapią gemcytabiną i cisplatyną w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z zaawansowanym, przerzutowym lub nawrotowym nieoperacyjnym rakiem wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych (iCCA) z rearanżacją genu FGFR2.
Zakończone
Zaawansowany rak dróg żółciowych
Kod badania: TAS-120-301