Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby w 3 grupach badanie fazy III oceniające sawolitynib podawany w skojarzeniu z durwalumabem w porównaniu z sunitynibem oraz durwalumabem podawanymi w monoterapii u uczestników z pobudzanym przez MET, nieresekcyjnym i miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym brodawkowatym rakiem nerkowokomórkowym (PRCC)

Jednostka chorobowa: Brodawkowaty rak nerkowokomórkowy
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Badanie kliniczne porównujące skuteczność savolitinibu w skojarzeniu z durwalumabem w porównaniu z sunitynibem w sterowaniu MET (receptor czynnika wzrostu hepatocytów), nieoperacyjnym i miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym PRCC (rak brodawkowatokomórkowy nerki)

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

D5086C00001

Sponsor badania

AstraZeneca

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Jacek Mackiewicz

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 8547987

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, u. Grunwaldzka 16/18 60-780 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

D5086C00001

Sponsor badania

AstraZeneca

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Jacek Mackiewicz

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 8547987

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, u. Grunwaldzka 16/18 60-780 Poznań