Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

WIELOOŚRODKOWE, RANDOMIZOWANE, PODWÓJNIE POZOROWANE BADANIE FAZY III, PROWADZONE METODĄ PODWÓJNIE ŚLEPEJ PRÓBY, OCENIAJĄCE SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO OKRELIZUMABU W PORÓWNANIU Z FINGOLIMODEM U DZIECI I MŁODZIEŻY Z RZUTOWO-REMISYJNĄ POSTACIĄ STWARDNIENIA ROZSIANEGO

Jednostka chorobowa: Stwardnienie rozsiane
Wiek: od 10 lat do 17 lat

To randomizowane, podwójnie zaślepione, podwójnie pozorowane, wieloośrodkowe badanie fazy III oceni bezpieczeństwo i skuteczność ocrelizumabu podawanego we wlewie dożylnym co 24 tygodnie w porównaniu z fingolimodem przyjmowanym doustnie codziennie u dzieci i młodzieży ze stwardnieniem rozsianym w wieku od 10 do < 18 lat. Do badania planuje się włączyć 233 pacjentów w randomizacji 1:1 (ocrelizumab:fingolimod), na całym świecie. Badanie obejmuje okres podwójnie ślepej próby, w którym pacjenci będą leczeni aktywnym ocrelizumabem lub aktywnym fingolimodem przez co najmniej 96 tygodni. Pacjenci, którzy ukończą okres podwójnie ślepej próby, otrzymają możliwość przystąpienia do opcjonalnego, otwartego okresu przedłużonego leczenia ocrelizumabem trwającego co najmniej 144 tygodnie.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

WN42086

Sponsor badania

Genentech, Inc

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

WN42086

Sponsor badania

Genentech, Inc

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań