Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji sotiklestatu jako terapii wspomagającej u dzieci i młodych dorosłych z zespołem Dravet (DS)., Badanie sotiklestatu jako terapii wspomagającej u dzieci i młodych dorosłych z zespołem Dravet

Jednostka chorobowa: Zespół Dravet (DS)
Wiek: od 2 lat do 21 lat

Głównym celem pracy jest sprawdzenie, czy soticlestat stosowany jako terapia wspomagająca zmniejsza częstość napadów drgawkowych u dzieci i młodzieży z ZD.

Uczestnicy otrzymają standardową terapię przeciwdrgawkową oraz tabletkę soticlestatu lub placebo przez 16 tygodni. Placebo wygląda jak soticlestat, ale nie zawiera żadnego leku.

Uczestnicy mogą kontynuować leczenie w badaniu rozszerzonym, w oparciu o kryteria włączenia do badania rozszerzonego. Ci, którzy chcą przerwać leczenie, będą mieli stopniowe zmniejszanie dawki w ciągu 1 tygodnia, a następnie pozostaną pod obserwacją przez 2 tygodnie.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

TAK-935-3001

Sponsor badania

Takeda

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn

Tel. do koordynatora badania

618457552

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

TAK-935-3001

Sponsor badania

Takeda

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn

Tel. do koordynatora badania

618457552

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań