Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

WIELOOŚRODKOWE, PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY BADANIE FAZY 1B Z ESKALACJĄ DAWKI, MAJĄCE NA CELU OCENĘ BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA, TOLERANCJI, FARMAKOKINETYKI I FARMAKODYNAMIKI MOSUNETUZUMABU PODAWANEGO PODSKÓRNIE PACJENTOM Z TOCZNIEM RUMIENIOWATYM UKŁADOWYM. GA43191

Jednostka chorobowa: Toczeń rumieniowaty układowy
Wiek: od 18 lat do 75 lat

Badanie to oceni bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę i farmakodynamikę mosunetuzumabu u uczestników z toczniem rumieniowatym układowym (SLE).

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

GA43191

Sponsor badania

Hoffmann-La Roche

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Włodzimierz Samborski

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 8310119

Adres wykonywania badania

Ośrodek Wczesnych Faz, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu ulica Długa 1/2, 61- 848 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

GA43191

Sponsor badania

Hoffmann-La Roche

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Włodzimierz Samborski

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 8310119

Adres wykonywania badania

Ośrodek Wczesnych Faz, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu ulica Długa 1/2, 61- 848 Poznań