Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane placebo badanie prowadzone w grupach równoległych, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo samodzielnie podawanego przez pacjenta drogą podskórną selatogrelu w zapobieganiu śmiertelności ogólnej i leczeniu ostrego zawału mięśnia sercowego u pacjentów z niedawno przebytym ostrym zawałem mięśnia sercowego

Jednostka chorobowa: Ostry zawał mięśnia sercowego
Wiek: od 18 lat do 99 lat

W tym badaniu randomizowani będą pacjenci niedawno wypisani ze szpitala z potwierdzoną diagnozą ostrego zawału mięśnia sercowego typu 1 (Thygesen i in. 2018) i posiadający dodatkowe czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego.

Celem tego badania jest ocena skuteczności klinicznej selatogrelu podczas samodzielnego podawania po wystąpieniu objawów sugerujących ostry zawał mięśnia sercowego (AMI) u uczestników zagrożonych nawrotem ostrego zawału mięśnia sercowego.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

ID-076A301

Sponsor badania

Idorsia Pharmaceuticals Ltd.

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2 61-848 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

ID-076A301

Sponsor badania

Idorsia Pharmaceuticals Ltd.

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2 61-848 Poznań