Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe, otwarte, bez grupy kontrolnej, z zastosowaniem dawek wielokrotnych badanie oceniające bezpieczeństwo, farmakokinetykę oraz skuteczność stosowania medokarylu ceftobiprolu u noworodków donoszonych, wcześniaków i niemowląt do 3 miesiąca życia z sepsą o późnym początku

Jednostka chorobowa: Sepsa noworodkowa
Wiek: od 1 lat do 1 lat

Badanie to oceni bezpieczeństwo, farmakokinetykę i skuteczność ceftobiprolu u noworodków urodzonych o czasie i przedwcześnie oraz niemowląt w wieku do 3 miesięcy z posocznicą o późnym początku (LOS). Ceftobiprol jest antybiotykiem należącym do grupy leków zwanych antybiotykami cefalosporynowymi. Jest zatwierdzony do stosowania w leczeniu dorosłych i dzieci z zapaleniem płuc w wielu krajach europejskich i pozaeuropejskich.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

BPR-PIP-003

Sponsor badania

Pharm-olam

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Neonatologiczny II, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

BPR-PIP-003

Sponsor badania

Pharm-olam

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Neonatologiczny II, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań