Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Sakubitryl/walsartan w zapobieganiu progresji choroby u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory – wieloośrodkowe badanie randomizowane ARNI-ARVC

Jednostka chorobowa: arytmogenna kardiomiopatia prawej komory
Wiek: bez ograniczeń

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

2021/ABM/01/00004

Sponsor badania

Instytut Kardiologi w Warszawie

Główny badacz

Tel. do koordynatora badania

Adres wykonywania badania

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

2021/ABM/01/00004

Sponsor badania

Instytut Kardiologi w Warszawie

Główny badacz

Tel. do koordynatora badania

Adres wykonywania badania