Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Rawulizumab stosowany w zabezpieczeniu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (CKD) przed ostrym uszkodzeniem nerek związanym z operacjami kardiochirurgicznymi (CSA-AKI) i późniejszymi ciężkimi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z nerkami (MAKE): randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy 3 prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo.

Jednostka chorobowa: Przewlekła choroba nerek
Wiek: od 18 lat do 90 lat

Głównym celem tego badania jest ocena skuteczności pojedynczej dawki ravulizumabu IV w porównaniu z placebo w zmniejszaniu ryzyka klinicznych konsekwencji ostrego uszkodzenia nerek (MAKE) w ciągu 90 dni u dorosłych uczestników z przewlekłą chorobą nerek, którzy przeszli nie nagłą operację kardiochirurgiczną z pomostowaniem krążeniowo-oddechowym (CPB).

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

ALXN1210-CSA-AKI-318

Sponsor badania

Alexion Pharmaceuticals

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Krzysztof Pawlaczyk

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

ALXN1210-CSA-AKI-318

Sponsor badania

Alexion Pharmaceuticals

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Krzysztof Pawlaczyk

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań