Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby w grupach równoległych badanie fazy 2 oceniające bezpieczeństwo, skuteczność i farmakokinetykę różnych schematów dawkowania jednego produktu belantamabu mafodotin (GSK2857916) u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim (DREAMM-14)

Jednostka chorobowa: Szpiczak Mnogi
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Niniejsze badanie ma na celu ocenę alternatywnych schematów dawkowania belantamabu mafodotyny w dawce pojedynczej u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim (RRMM) w celu ustalenia, czy poprawę ogólnego profilu korzyści/ryzyka można osiągnąć poprzez modyfikację dawki belantamabu mafodotyny, harmonogramu lub obu.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

209628

Sponsor badania

GlaxoSmithKline

Główny badacz

Dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

209628

Sponsor badania

GlaxoSmithKline

Główny badacz

Dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań