Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III oceniające nie mniejszą skuteczność (badanie typu „non-inferiority”) niwolumabu podawanego podskórnie w porównaniu z niwolumabem podawanym dożylnie u uczestników z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem jasnokomórkowym nerki, którzy otrzymali wcześniej leczenie systemowe

Jednostka chorobowa: Rak jasnokomórkowy nerki
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Celem tego badania jest ocena stężenia leku, skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji niwolumabu podawanego podskórnie w porównaniu z niwolumabem podawanym dożylnie u uczestników z wcześniej leczonym jasnokomórkowym rakiem nerkowokomórkowym, który jest zaawansowany lub rozprzestrzenił się.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

BMS CA20967T

Sponsor badania

Bristol-Myers Squibb

Główny badacz

Dr n. med. Piotr Tomczak

Tel. do koordynatora badania

611019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

BMS CA20967T

Sponsor badania

Bristol-Myers Squibb

Główny badacz

Dr n. med. Piotr Tomczak

Tel. do koordynatora badania

611019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań