Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo Taldefgrobepu Alfa u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni leczonych ambulatoryjnie i nieambulatoryjnie, z kontynuacyjnym badaniem prowadzonym metodą otwartej próby

Jednostka chorobowa: Rdzeniowy zanik mięśni, Choroby nerwowo-mięśniowe, SMA
Wiek: od 4 lat do 21 lat

Miostatyna jest negatywnym regulatorem wzrostu mięśni. Wykazano, że blokowanie aktywności miostatyny zwiększa rozmiar i funkcję mięśni. Taldefgrobep alfa bezpośrednio blokuje aktywność miostatyny i był dobrze tolerowany w innych badaniach klinicznych. W połączeniu z lekami, które zwiększają ilość białka SMN w organizmie, taldefgrobep alfa ma potencjał do dalszej poprawy funkcji motorycznych i wskaźników klinicznych u osób żyjących z SMA.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

BHV2000-301

Sponsor badania

Biohaven Pharmaceuticals, Inc

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

BHV2000-301

Sponsor badania

Biohaven Pharmaceuticals, Inc

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań