Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

RANDOMIZOWANE, OTWARTE BADANIE FAZY II OCENIAJĄCE TERAPIE INHIBITORAMI IMMUNOLOGICZNYCH PUNKTÓW KONTROLI SKOJARZONE Z AKSYTYNIBEM U PACJENTÓW Z WCZEŚNIEJ NIELECZONYM, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM, NIEOPERACYJNYM LUB PRZERZUTOWYM RAKIEM NERKOWOKOMÓRKOWYM

Jednostka chorobowa: Rak nerkowokomórkowy
Wiek: od 18 lat do 99 lat

To badanie oceni skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetykę RO7247669 (PD1-LAG3) w połączeniu z samym aksytynibem lub z tyragolumabem (anty-TIGIT) i aksytynibem w porównaniu z pembrolizumabem i aksytynibem u uczestników z wcześniej nieleczonym, nieoperacyjnym miejscowo zaawansowanym lub przerzutowy rak jasnokomórkowy nerki (ccRCC).

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

BO43936

Sponsor badania

Hoffmann-La Roche

Główny badacz

Dr n. med. Piotr Tomczak

Tel. do koordynatora badania

kontakt do koordynatora (61) 1019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

BO43936

Sponsor badania

Hoffmann-La Roche

Główny badacz

Dr n. med. Piotr Tomczak

Tel. do koordynatora badania

kontakt do koordynatora (61) 1019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań