Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane, otwarte badanie 3 fazy, porównujące skuteczność i bezpieczeństwo stosowania nawitoklaksu w skojarzeniu z ruksolitynibem z obecnym standardem leczenia u pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie mielofibrozą (TRANSFORM-2)

Jednostka chorobowa: Zwłóknienie szpiku (MF)
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Zwłóknienie szpiku (MF) jest rzadkim nowotworem krwi, wyróżniającym się bliznowaceniem szpiku kostnego (gąbczastej tkanki wewnątrz kości) i powiększaniem śledziony. Celem tego badania jest ocena bezpieczeństwa i zmiany objętości śledziony podczas podawania nawitoklaksu w skojarzeniu z ruksolitynibem, w porównaniu z najlepszą dostępną terapią u dorosłych uczestników z MF.

 

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

M20-178

Sponsor badania

AbbVie

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Krzysztof Lewandowski

Tel. do koordynatora badania

kontakt do koordynatora (61) 1019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

M20-178

Sponsor badania

AbbVie

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Krzysztof Lewandowski

Tel. do koordynatora badania

kontakt do koordynatora (61) 1019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań