Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane badanie fazy IIb/III z 24-tygodniowym okresem oceny optymalnego zakresu dawki i okresem potwierdzającym dawkę, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną przyjmującą placebo, mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności AV-101 podawanego pacjentom z tętniczym nadciśnieniem płucnym (TNP)

Jednostka chorobowa: tętnicze nadciśnienie płucne
Wiek: od 18 lat do 74 lat

IMPAHCT: Inhaled iMatinib Pulmonary Arterial Hypertension Clinical Trial to badanie fazy 2b/3 mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności AV-101 (imatynibu w postaci suchego proszku do inhalacji) u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym (TNP). Część badania fazy 2b oceni trzy dawki w celu ustalenia optymalnej dawki dla części badania fazy 3. Pierwszorzędowym punktem końcowym fazy 2b będzie skorygowana względem placebo zmiana naczyniowego oporu płucnego (PVR). Pierwszorzędowym punktem końcowym fazy 3 będzie skorygowana placebo zmiana dystansu 6-minutowego marszu (6MWD) po 24 tygodniach leczenia.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

AV-101-002

Sponsor badania

Aerovate Therapeutics, Inc.

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Tatiana Mularek Kubzdela

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

AV-101-002

Sponsor badania

Aerovate Therapeutics, Inc.

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Tatiana Mularek Kubzdela

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań