Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane badanie fazy 2 oceniające pembrolizumab i chemioterapię w skojarzeniu z lub bez MK-4830 w leczeniu neoadjuwantowym niskozróżnicowanego surowiczego raka jajnika.

Jednostka chorobowa: Rak jajnika
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Głównym celem jest ocena, czy u uczestniczek z surowiczym rakiem jajnika o wysokim stopniu złośliwości (HGSOC) redukcja krążącego DNA nowotworu (ctDNA) w 3. cyklu (ΔctDNA) w stosunku do wartości wyjściowej jest większa u uczestniczek otrzymujących MK-4830 + pembrolizumab w skojarzeniu ze standardową terapią niż u tych otrzymujących pembrolizumab + terapię standardową.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

MK-4830-002

Sponsor badania

Merc Sharp and Dohme LLC.

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Mądry Radosław

Tel. do koordynatora badania

618549049

Adres wykonywania badania

Oddział Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

MK-4830-002

Sponsor badania

Merc Sharp and Dohme LLC.

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Mądry Radosław

Tel. do koordynatora badania

618549049

Adres wykonywania badania

Oddział Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań