Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Przedmarketingowe, wieloośrodkowe, międzynarodowe, podwójnie zaślepione, randomizowane, dwuramienne, kontrolowane, prospektywne badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo oraz zastosowanie wyrobu medycznego ClearPlasma™ u pacjentów poddawanym zabiegom pomostowania aortalno-wieńcowego lub wymianie zastawki

Jednostka chorobowa: pomostowanie tętnic wieńcowych, wymiana zastawki
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Krwawienie jest istotnym powikłaniem w kardiochirurgii, a 10-15% pacjentów poddawanych otwartym zabiegom kardiochirurgicznym doświadcza poważnego krwawienia śród- lub pooperacyjnego. Aby zaspokoić tę niezaspokojoną potrzebę, firma PLAS-FREE LTD opracowała ClearPlasma™, jednorazowe, pozaustrojowe urządzenie do filtracji osocza, które ekstrahuje plazminogen z osocza w celu zmniejszenia fibrynolizy. Oczekuje się, że powstałe osocze pozbawione plazminogenu (PDP) zmniejszy ryzyko fibrynolizy i krwawienia u pacjentów poddawanych transfuzji osocza.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

PLAS-01-2021

Sponsor badania

PlasFree Ltd.

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Perek

Tel. do koordynatora badania

618549265

Adres wykonywania badania

Oddział Kardiochirurgii i Transplantologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2 61-848 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

PLAS-01-2021

Sponsor badania

PlasFree Ltd.

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Perek

Tel. do koordynatora badania

618549265

Adres wykonywania badania

Oddział Kardiochirurgii i Transplantologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2 61-848 Poznań