Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Badanie kliniczne fazy II prowadzone jako próba otwarta z randomizacją celem porównania monoterapii ceralasertybem do terapii skojarzonej ceralasertybu z durwalumabem u chorych na nieresekcyjnego lub zaawansowanego czerniaka z pierwotną lub wtórną opornością na inhibicję PD-(L)1

Jednostka chorobowa: Czerniak
Wiek: od 18 lat do 130 lat

Badanie główne: Jest to otwarte badanie fazy 2, którego celem jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa/tolerancji ceralasertybu podawanego w monoterapii oraz w skojarzeniu z durwalumabem u uczestników z nieoperacyjnym lub zaawansowanym czerniakiem oraz pierwotną lub wtórną opornością na PD- (L)1 hamowanie.

Podbadanie biopsji:

Jest to otwarte, nierandomizowane podbadanie zaplanowane u uczestników odpowiednich do wykonania 3 obowiązkowych biopsji. Seryjne biopsje guza są obowiązkowe u uczestników zrekrutowanych do podbadania i będą wykonywane na początku badania w okresie badań przesiewowych, podczas leczenia monoterapią ceralazertybem oraz w okresie poza leczeniem monoterapią ceralazertybem.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

D533AC00001

Sponsor badania

AstraZeneca

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz

Tel. do koordynatora badania

618547987

Adres wykonywania badania

Klinika Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, ulica Grunwaldzka 16/18, 60-780 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

D533AC00001

Sponsor badania

AstraZeneca

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz

Tel. do koordynatora badania

618547987

Adres wykonywania badania

Klinika Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, ulica Grunwaldzka 16/18, 60-780 Poznań