Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy Ib mające na celu ocenę bezpieczeństwa, farmakokinetyki i aktywności produktu GDC-1971 w skojarzeniu z atezolizumabem u pacjentów z miejscowo zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi

Jednostka chorobowa: Zaawansowane guzy lite, przerzutowe guzy lite
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Celem tego badania jest ocena bezpieczeństwa, farmakokinetyki (PK) i aktywności GDC-1971 w połączeniu z atezolizumabem u uczestników z miejscowo zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi. Badanie będzie miało 2 etapy – etap znajdowania dawki i etap ekspansji. W fazie ekspansji zostaną włączeni uczestnicy z niedrobnokomórkowym rakiem płuc zaprogramowanym ligandem śmierci -1 wysokim (NSCLC PD L-1 wysokim), NSCLC PD L-1 niskim, rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi (HNSCC) PD L-1 dodatnim, czerniakiem typu dzikiego BRAF (BRAF WT) i wszelkimi miejscowo zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

GO43712

Sponsor badania

Genentech, Inc

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Jacek Mackiewicz

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 8547987

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, u. Grunwaldzka 16/18 60-780 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

GO43712

Sponsor badania

Genentech, Inc

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Jacek Mackiewicz

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 8547987

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, u. Grunwaldzka 16/18 60-780 Poznań