Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Otwarte, prospektywne badanie wieloośrodkowe fazy III stanowiące przedłużenie badań fazy III oceniające długotrwałe bezpieczeństwo stosowania i tolerancję sotiklestatu w leczeniu wspomagającym u pacjentów z zespołem Dravet lub z zespołem Lennoxa-Gastauta (ENDYMION 2) Otwarte badanie przedłużone oceniające sotiklestat w zespole Dravet i w zespole Lennoxa-Gastauta

Jednostka chorobowa: Zespół Dravet (DS) Zespół Lennoxa Gastauta (LGS)
Wiek: od 2 lat do 36 lat

Głównym celem badania jest sprawdzenie, czy soticlestat, podawany jako terapia dodatkowa, zmniejsza liczbę napadów u dzieci i dorosłych z zespołem Draveta (DS) lub zespołem Lennoxa-Gastauta (LGS).

Uczestnicy otrzymają standardową terapię przeciwpadaczkową oraz tabletki soticlestatu. W trakcie badania odbędą się zaplanowane wizyty i kolejne rozmowy telefoniczne.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

TAK-935-3003

Sponsor badania

Takeda

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Barbara Steinborn

Tel. do koordynatora badania

kontakt do koordynatora (61) 8547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

TAK-935-3003

Sponsor badania

Takeda

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Barbara Steinborn

Tel. do koordynatora badania

kontakt do koordynatora (61) 8547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań