Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Badnaie 3 fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania apitegromabu (SKR-015) u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni o późniejszym początku, otrzymujących terapię podstawową nusinarsenem lub risdiplamem.

Jednostka chorobowa: Rdzeniowy zanik mięśni
Wiek: od 2 lat do 21 lat

To badanie fazy 3 (badanie SRK-015-003) jest prowadzone u pacjentów w wieku ≥2 lat w badaniach przesiewowych, u których wcześniej zdiagnozowano późniejszy rdzeniowy zanik mięśni (SMA) (tj. SMA typu 2 i typu 3) i otrzymują zatwierdzoną terapię podtrzymującą przeżywalność neuronu ruchowego (SMN) (tj. nusinersen lub risdiplam), w celu potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa apitegromabu jako terapii wspomagającej nusinersenem oraz oceny skuteczności i bezpieczeństwa apitegromabu jako terapii wspomagającej do risdiplam.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

SRK-015-003

Sponsor badania

Scholar Rock, Inc

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Steinborn Barbara

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 8547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

SRK-015-003

Sponsor badania

Scholar Rock, Inc

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Steinborn Barbara

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 8547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań