Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe badanie kliniczne 3 fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją, mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania belzutifanu (MK-6482) w skojarzeniu z pembrolizumabem (MK-3475) w porównaniu do placebo w skojarzeniu z pembrolizumabem w leczeniu adjuwantowym chorych na raka nerkowokomórkowego typu jasnokomórkowego (ccRCC) po nefrektomii (MK-6482-022)

Jednostka chorobowa: Rak jasnokomórkowy nerki
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Celem tego badania jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa doustnego belzutifanu (MK-6482) i dożylnego (IV) pembrolizumabu (MK-3475) w porównaniu z placebo i pembrolizumabem w leczeniu uzupełniającym raka jasnokomórkowego nerki (ccRCC) po nefrektomii. Podstawową hipotezą badawczą jest to, że belzutifan w skojarzeniu z pembrolizumabem jest lepszy od placebo i pembrolizumabu pod względem przeżycia wolnego od choroby (DFS).

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

MK-6482-022

Sponsor badania

Merck Sharp & Dohme LLC

Główny badacz

Dr n. med. Piotr Tomczak

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 1019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

MK-6482-022

Sponsor badania

Merck Sharp & Dohme LLC

Główny badacz

Dr n. med. Piotr Tomczak

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 1019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań