Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane badanie fazy IIb/III z 24-tygodniowym okresem oceny optymalnego zakresu dawki i okresem potwierdzającym dawkę, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną przyjmującą placebo, mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności AV-101 podawanego pacjentom z tętniczym nadciśnieniem płucnym (TNP)

Jednostka chorobowa: Tętnicze nadciśnienie płucne
Wiek: od 18 lat do 75 lat

Wziewne badanie kliniczne iMatinib Pulmonary Arterial Hypertension jest badaniem fazy 2b/fazy 3 mającym na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności AV-101 (suchy proszek wziewny imatynib) u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym (TNP). Faza 2b badania oceni trzy dawki w celu ustalenia optymalnej dawki dla części badania fazy 3. Pierwszorzędowym punktem końcowym fazy 2b będzie skorygowana placebo zmiana naczyniowego oporu płucnego (PVR). Pierwszorzędowym punktem końcowym fazy 3 będzie skorygowana placebo zmiana odległości 6-minutowego marszu (6MWD) po 24 tygodniach leczenia.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

AV-101-002

Sponsor badania

Aerovate Therapeutics

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Tatiana Mularek-Kubzdela

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 854 92 65

Adres wykonywania badania

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2 61-848 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

AV-101-002

Sponsor badania

Aerovate Therapeutics

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Tatiana Mularek-Kubzdela

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 854 92 65

Adres wykonywania badania

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2 61-848 Poznań