Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane badanie fazy 3 z podwójnie ślepą próbą, oceniające pembrolizumab w porównaniu z placebo w skojarzeniu z paklitakselem oraz z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu w leczeniu platynoopornego nawrotowego raka jajnika (KEYNOTE-B96 / ENGOT-ov65)

Jednostka chorobowa: Rak jajnika
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Głównym celem jest porównanie pembrolizumabu z paklitakselem z bewacyzumabem lub bez bewacizumabu z placebo i paklitakselem z bewacyzumabem lub bez bewacizumabu, w odniesieniu do przeżycia wolnego od progresji (PFS) według kryteriów oceny odpowiedzi w guzach litych (RECIST) 1.1 ocenianych przez badacza.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

MK-3475-B96

Sponsor badania

Merck Sharp & Dohme LLC

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Mądry Radosław

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 8549049

Adres wykonywania badania

Oddział Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

MK-3475-B96

Sponsor badania

Merck Sharp & Dohme LLC

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Mądry Radosław

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 8549049

Adres wykonywania badania

Oddział Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań