Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa obinutuzumabu i rytuksymabu w leczeniu skojarzonym dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z ekspresją CD20

Jednostka chorobowa: CD20-dodatnia ostra białaczka limfoblastyczna
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Wieloośrodkowe, prospektywne, randomizowane i kontrolowane badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo stosowania obinutuzumabu i rytuksymabu u dorosłych pacjentów z ALL z ekspresją CD20. Badana populacja wynosi 124 pacjentów (62 w każdej badanej grupie).

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

20-NIO-0002

Sponsor badania

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 1019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

20-NIO-0002

Sponsor badania

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 1019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań