Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Badanie kliniczne fazy 1/2 liposomalnej annamycyny w połączeniu z cytarabiną w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) oporną na leczenie lub nawracającą po terapii indukcyjnej

Jednostka chorobowa: Białaczka, szpik
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Podczas fazy 1b zwiększanie dawki będzie przebiegać zgodnie ze standardowym projektem 3+3. Początkowa grupa 3 pacjentów będzie leczona infuzją dożylną 190 mg/m2 pc. L-annamycyny (poziom dawki 1) przez 3 kolejne dni. Zwiększanie dawki będzie odbywać się na podstawie oceny bezpieczeństwa w kolejnych kohortach po 3 pacjentów każda. Pod warunkiem, że w początkowej kohorcie pacjentów leczonych przy dawce 190 mg/m2 pc./dobę nie ma DLT, następna kohorta pacjentów otrzyma kolejną najwyższą dawkę L-annamycyny zwiększoną o 40 mg/m2 pc. W przypadku braku DLT, zwiększanie dawki o 40 mg/m2 pc. będzie kontynuowane w kolejnych kohortach aż do osiągnięcia MTD.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

MB-106

Sponsor badania

Moleculin Biotech, Inc.

Główny badacz

Prof, dr hab. med. Lidia Gil

Tel. do koordynatora badania

kontakt do koordynatora (61) 1019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu ulica Szamarzewskiego 84

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

MB-106

Sponsor badania

Moleculin Biotech, Inc.

Główny badacz

Prof, dr hab. med. Lidia Gil

Tel. do koordynatora badania

kontakt do koordynatora (61) 1019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu ulica Szamarzewskiego 84