Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Obszary terapeutyczne

Niewydolność serca

Opis schorzenia

Niewydolność serca to stan, w którym serce nie jest zdolne dostarczyć odpowiedniej ilości krwi do narządów naszego organizmu i powoduje zmniejszenie wydolności wysiłkowej. Najczęściej wynika to z uszkodzenia mięśnia serca lub jego zastawek. Objawy niewydolności serca wynikają z niedostatecznej podaży tlenu do narządów. W trakcie rozwoju niewydolności serca dochodzi do gromadzenia płynów w organizmie, powiększenia jam serca oraz niekorzystnych zmian w układzie hormonalnym. Do przyczyn niewydolności serca należą:
 • choroba niedokrwienna serca (zawał serca)
 • nadciśnienie tętnicze
 • nadużywanie alkoholu
 • pierwotne choroby serca (kardiomiopatie)
 • zapalenia mięśnia sercowego
 • wady zastawek serca
 • zaburzenia rytmu serca
Niewydolność serca wiąże się z powikłaniami, takimi jak:
 • zakrzepy i zatory
 • zaburzenia rytmu serca (mogą być przyczyną jak i skutkiem niewydolności serca)
 • niewydolność nerek
Leczenie niewydolności serca także trzeba zacząć - jeśli to możliwe - od usunięcia lub korygowania jej przyczyny. Zwalczenie objawów natomiast wymaga odpowiedniej kuracji farmokologicznej. W skrajnych przypadkach ciężkiej niewydolności krążenia, nie poddającej się farmakoterapii, ratunkiem dla chorego jest transplantacja serca.  

Objawy/dolegliwości

 • osłabienie, łatwe męczenie się nawet przy niewielkim wysiłku
 • duszność występująca przy wysiłku, w spoczynku lub w nocy
 • obrzęki, powiększenie obwodu brzucha i przybór masy ciała związane z zatrzymaniem płynów w organizmie
 • suchy kaszel, niekiedy połączony z odpluwaniem rdzawo podbarwionej plwociny
 • wyniszczenie i utrata masy ciała (w zaawansowanej niewydolności)

Badania w zakresie obszaru

Celem tego badania klinicznego jest porównanie działania badanego leku (Ponsegromab/PF-06946860) z placebo (tabletką, która wygląda jak badany lek, ale nie zawiera aktywnego leku), aby dowiedzieć się, czy badany lek jest lepszy niż placebo w leczeniu objawów związanych z niewydolnością serca. Uczestnicy nie będą wiedzieć, do której grupy leczenia zostali przydzieleni. Wszyscy uczestnicy tego badania będą […]
Aktywne
niewydolność serca
Kod badania: C3651011