Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

„Wieloośrodkowe, randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji sotiklestatu jako terapii wspomagającej u dzieci i dorosłych z zespołem Lennoxa-Gastauta (LGS). Badanie sotiklestatu jako terapii wspomagającej u dzieci i młodych dorosłych z zespołem Dravet.”

Jednostka chorobowa: Zespół Lennoxa Gastauta (LGS)
Wiek: od 2 lat do 55 lat

Celem badania jest:

  • aby dowiedzieć się, czy soticlestat podawany jako terapia dodatkowa zmniejsza liczbę głównych napadów padaczkowych u dzieci, nastolatków i dorosłych z zespołem Lennoxa-Gastauta.
  • w celu oceny profilu bezpieczeństwa soticlestatu podawanego w skojarzeniu z innymi terapiami.

Uczestnicy otrzymają standardową terapię przeciwpadaczkową oraz tabletki soticlestatu lub placebo. Placebo wygląda jak soticlestat, ale nie zawiera żadnego leku. Uczestnicy będą przyjmować soticlestat lub placebo przez 16 tygodni, a następnie stopniowo zmniejszać dawkę przez 1 tydzień. Następnie uczestnicy będą obserwowani przez 2 tygodnie.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

TAK-935-3002

Sponsor badania

Takeda

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

TAK-935-3002

Sponsor badania

Takeda

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań