Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające stosowanie fuzuloparibu w skojarzeniu z octanem abirateronu i prednizonem (AA-P) w porównaniu z placebo w skojarzeniu z AA-P jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację

Jednostka chorobowa: rak gruczołu krokowego
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Aby ocenić, czy Fuzuloparib plus AA-P jest lepszy niż placebo plus AA-P jako leczenie pierwszego rzutu, poprzez ocenę przeżycia wolnego od progresji radiologicznej (rPFS) u pacjentów z mCRPC niewyselekcjonowanych ze względu na stan niedoborów naprawy uszkodzeń (DRD) kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) ( Kohorta 1) w celu oceny, czy Fuzuloparib plus AA-P jest lepszy od placebo plus AA-P jako leczenia pierwszego rzutu poprzez ocenę rPFS u pacjentów z mCRPC z DRD (Kohorta 2).

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

SHR3162-III-305

Sponsor badania

Jiangsu Hengrui Medicine

Główny badacz

Dr n. med. Piotr Tomczak

Tel. do koordynatora badania

611019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

SHR3162-III-305

Sponsor badania

Jiangsu Hengrui Medicine

Główny badacz

Dr n. med. Piotr Tomczak

Tel. do koordynatora badania

611019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań