Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy III przeprowadzone w dwóch grupach, z randomizacją i metodą podwójnie ślepej próby, dotyczące stosowania wenetoklaksu i azacytydyny podawanej doustnie w porównaniu z azacytydyną podawaną doustnie w leczeniu podtrzymującym pacjentów z ostrą białaczką szpikową podczas pierwszej remisji po chemioterapii konwencjonalnej (VIALE-M)

Jednostka chorobowa: Ostra białaczka szpikowa (AML)
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Badanie to zostanie przeprowadzone w dwóch częściach. Część 1 będzie częścią potwierdzającą dawkę w celu określenia zalecanej dawki fazy 3 (RPTD) wenetoklaksu w skojarzeniu z AZA. Część 2 zostanie przeprowadzona w 2 fazach – część Finding Dose w celu określenia RPTD wenetoklaksu w połączeniu z CC-486 i część randomizacyjna w celu oceny, czy wenetoklaks w połączeniu z CC-486 jako terapia podtrzymująca poprawia przeżycie wolne od nawrotu (RFS) w porównaniu z CC-486.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

M19-708

Sponsor badania

AbbVie

Główny badacz

Prof, dr hab. med. Lidia Gil

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 1019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

M19-708

Sponsor badania

AbbVie

Główny badacz

Prof, dr hab. med. Lidia Gil

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 1019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań